Úrazové pojištění

Získejte finanční pomoc, když si při úrazu poškodíte zdraví. Dlouhodobé úrazové pojištění se postará o jednotlivce i rodiny. Kryje i na smrtelná zranění

Na jaká rizika se třeba můžete pojistit?

  • Doba nezbytného léčení (za každý den léčení úrazu obdržíte částku)
  • Hospitalizace (ten samý typ pojištění, ovšem vázající se na pobyt v nemocnici)
  • Trvalé následky (v případě, že vás úraz trvale poznamená)
  • Smrt následkem úrazu

Kontaktujte nás

Kanceláře

Náměstí 13/15, Galerie Nový Svit,
594 01 Velké Meziříčí

Naše služby poskytujeme po celé ČR

Perpetuel podporuje

Jsme rádi, když můžeme pomáhat lidem.
Rádi pomůžeme i na potřebných místech – stali
jsme se sponzory nového auta pro organizaci
Sociální služby města
Velké Meziříčí.