Pojištění majetku

Pojištění nemovitosti pro pojistku domu, bytu, souvisejících staveb a také pojištění majetku v domácnosti. Vhodné i pro chaty, chalupy a jiná letní sídla.

 

 • Pojištění domu, bytu i chaty
 • Pojištění vybavení domácnosti
 • Pojištění odpovědnosti občana za škodu
 • Široká nabídka připojištění atypických předmětů
 • Nonstop asistenční služba

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části či nákladu (FLEXA)
 • povodeň, záplava, zpětné vystoupání vody z kanalizace
 • vichřice, krupobití
 • sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin
 • pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • tíha sněhu nebo námrazy
 • zemětřesení
 • voda vytékající z vodovodních zařízení
 • přetlak nebo zamrzání
 • atmosférické srážky
 • nepřímý úder blesku
 • poškození nebo zničení vnějšího pláště budovy hlodavci, hmyzem, ptactvem
 • odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží
 • úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci, sprejerství

Poptávkový formulář

  Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.