Pojištění odpovědnosti

Nikdy nevíte, co se Vám, Vašim dětem nebo zaměstnancům podaří způsobit. Spolehněte se na pojištění odpovědnosti v každé situaci.

Pojištění odpovědnosti za škodu je velice praktickým pojištěním, které kryje všechny škody, které někomu způsobíte svou činností, nebo provozem svého majetku. Takových situací se může stát velmi mnoho, a jejich hrazení může být velmi velmi nákladné.

CO VŠECHNO POJIŠŤOVNA UHRADÍ?

  • Škody vzniklé jinému na životě nebo zdraví
  • Škody vzniklé poškozením či zničením věci
  • Náhradu některých nákladů případného soudního řízení
  • Neomezený počet škod za rok

Kontaktujte nás

Kanceláře

Náměstí 13/15, Galerie Nový Svit,
594 01 Velké Meziříčí

Naše služby poskytujeme po celé ČR

Perpetuel podporuje

Jsme rádi, když můžeme pomáhat lidem.
Rádi pomůžeme i na potřebných místech – stali
jsme se sponzory nového auta pro organizaci
Sociální služby města
Velké Meziříčí.