Podílové fondy

Co je podílový fond?

Investice vhodná pro začínající investory

Podílové fondy zakládají a spravují investiční společnosti. Jde o investiční nástroj, fondy samy o sobě nemají právní status. Jednotliví investoři do podílového fondu investují nákupem podílových listů. Takto sebrané finanční prostředky pak investiční společnost investuje na finančních trzích dle předem určené strategie a zhodnocuje investice. Investor získává výnos z rozdílu mezi nákupem a prodejem podílových listů a odečtení poplatků. Podílové fondy jsou vhodné prakticky pro kohokoliv, začátečníky i pokročilé, menší i větší investory. Jsou určené spíše pro dlouhodobější investice, čím déle investor podílové listy drží, tím zajímavější zhodnocení může získat. Vystoupit z otevřeného podílového fondu je velmi snadné – investiční společnost je povinna odkoupit podílové listy za aktuální cenu jakmile o to investor požádá. Výhodou otevřených podílových fondů je i časová neomezenost, protože jsou otevírány na dobu neurčitou, a stejně tak není omezen počet podílových listů, jež může fond vydat.

Pro koho jsou podílové fondy vhodné?

Podílové fondy jsou vhodné pro všechny typy investorů, kteří jsou ochotni svoje volné peníze investovat na delší dobu, ideálně v řádu několika let. Výhodou je, že do mnohých podílových fondů lze investovat i průběžně malé částky, což je atraktivní způsob ukládání především pro drobné investory.

Splatnost podílu v podílových fondech

Podíl v otevřených podílových fondech není nijak časově ohraničen. Sami si můžete určit, jak dlouho chcete dané podílové listy držet. Dlouhodobé investice mohou přinést zajímavější zhodnocení. Můžete také kdykoliv jedoduše přikupovat další podílové listy. Ve chvíli, kdy budete chtít z fondu vystoupit, požádáte investiční společnost o odkup vašich podílových listů a ona tak musí neprodleně učinit. Výjimkou není ani převod mezi jednotlivými fondy v rámci investiční společnosti.

Podílové fondy a výnosy

Pokud podílový fond úspěšně hospodaří a zhodnocuje svoje jmění, roste cena podílových listů. Rozdíl mezi nákupní cenou podílových listů a jejich odkupní cenou je výnosem pro investora. Výnos většinou není vyplácen průběžně (existují výjimky), ale investor jej získá teprve prodejem zpět investiční společnosti. Čistý výnos pak také závisí na výši poplatků a vůbec všech nákladů spojených s investicí.